Miednica i jej niedoceniania rola

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Miednica i jej niedoceniana rola.

Czemu jest tak ważna? Nie doceniamy jej na co dzień. Praktycznie w ogóle o niej nie myślimy. Nie poświęcamy jej czasu. Nie ćwiczymy. A przecież jest integralną częścią kręgosłupa i pełni jedną z najważniejszych ról, stabilizując nasze ciało oraz będąc pośrednikiem między górną  a dolną partią naszego ciała. Jej prawidłowe ustawienie wpływa nie tylko na układ ruchu ale ma pośredni wpływ na wszystkie inne układy w ciele człowieka i wpływa na funkcje biologiczne.

Człowiek jest stworzony do ruchu. A że pod względem biomechanicznym najważniejszą funkcją układu szkieletowego, mięśniowo-więzadłowego i nerwowego jest możliwość wykonania ruchu w sposób jak najbardziej ekonomiczny i bezpieczny, niezbędny nam jest nośnik i stabilizator, który pozwoli na bezpieczne przenoszenie sił.

Taką funkcję spełnia miednica – jednak nie sama lecz razem z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa oraz biodrami. Dlatego mówi się o okolicy lędźwiowo-miedniczno-biodrowej (LMB). Zadaniem tej okolicy jest zapewnienie organizmowi na tyle dużej stabilności, aby mógł on sprawnie i bezpiecznie przenosić obciążenia z jednoczesnym zachowaniem na tyle dużej mobilności, aby spełniać funkcję lokomocyjną.

Dodatkowo ustawienie miednicy wpływa na zdolności amortyzacyjne całego kręgosłupa, a przez to predysponuje do rozwoju wszelakich zmian przeciążeniowych (spondyloza, dyskopatia). Zmiana kąta pochylenia miednicy wpływa na zmianę głębokości krzywizny kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego a nawet szyjnego! Ponieważ jest powiązana pośrednio  z całym kręgosłupem , jej asymetryczne ustawienie wpływa na wadliwe ustawienie całego kręgosłupa, aż do podstawy czaszki. Stąd może powodować pośrednio dolegliwości bólowe nawet w szyi. Dlatego często leczenie dolegliwości szyi niejednokrotnie wtedy przynosi pełne, zadowalające i długotrwałe efekty, kiedy się najpierw przywróci prawidłową pozycję miednicy!

Może również wpływać na ograniczenie zakresu ruchomości w stawie barkowym. Zgięcie odwiedzenie i rotacja zewnętrzna może wyzwalać dolegliwości bólowe i zaburzać rytm łopatkowo-ramienny. A wszystko przez zbyt duże napięcie w obrębie miednicy, które przenosi się na kompleks barkowo-naramienny poprzez mięsień najszerszy grzbietu.

Niewłaściwe ustawienie miednicy ma również wpływ na zaburzenie biomechaniki stawów biodrowych oraz stawu kolanowego, wpływając bezpośrednio na ograniczenie ich funkcjonowania i przekładając się na dysfunkcję chodu. Za asymetrią miednicy będzie szło nieprawidłowe ustawienie kręgosłupa lędźwiowego, który będzie się starał dopasować do „nowego” ustawienia miednicy poprzez skoliozę.

W obrębie miednicy znajduje się też mięsień gruszkowaty,

którego zbytnie napięcie może również powodować dolegliwości bólowe podobne do rwy kulszowej, poprzez ucisk nerwu kulszowego (nerw przebiega często między włóknami tego mięśnia). Głębokie ułożenie tego mięśnia w sąsiedztwie mięśni dna miednicy, powoduje również, że jego dysfunkcja imituje często dolegliwości natury ginekologicznej lub enterologicznej .

Prawidłowa pozycja miednicy jest warunkiem niezakłóconego przebiegu także funkcji biologicznych w ciele człowieka. Prowadzone są badania, które wykazują możliwość powiązania układu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego z układem oddechowym. Mięśnie wchodzące w skład głębokiego układu stabilizującego, które łączą się z miednicą, jak przepona i mięsień poprzeczny brzucha

biorą aktywny udział w realizacji ruchów oddechowych. Centralny układ nerwowy tak musi zawiadywać tymi mięśniami, by podczas oddychania jednocześnie mogły one spełniać swoją funkcję stabilizującą. Zmiany aktywności oddechowej powodują zmiany aktywności posturalnej i na odwrót. A prowadzić to może do zaburzeń oddechowych, zachwiania gospodarki tlenowej a przez to oddziaływać ogólny  poziom wydolności fizycznej organizmu.

Stan obniżonego napięcia tzw. przepony moczowo-płciowej, położonej w dolnej części miednicy natomiast może przejawiać się w postaci inkontynencji, czyli w wysiłkowym nietrzymaniu moczu, pojawiającym się podczas prostych czynności związanych ze zwiększeniem ciśnienia śródbrzusznego takich jak: kichanie, śmiech, kaszel, wstanie z pozycji siedzącej/leżącej, przy czynnościach z większym obciążeniem zewnętrznym. Często problem ten występuje wraz z dolegliwościami bólowymi lędźwiowego odcinka kręgosłupa. Problem inkontynencji często dotyczy kobiet w okresie przekwitania, ale również w okresie ciąży czy po porodzie. U mężczyzn natomiast pojawia się problem z przepuklinami. Przypuszcza się, że przyczyną co najmniej części tych przypadków jest zaburzenie działania układu stabilizacyjnego kompleksu lędźwiowo-miedniczno-biodrowego.

Oprócz wszystkich pośrednich skutków nieprawidłowości w ustawieniu miednicy, sama miednica może wykazywać wiele dolegliwości. Zaliczamy do nich m.in.:

  • Zmiany zwyrodnieniowe stawów krzyżowo-biodrowych,
  • Zespół biodrowo-krzyżowy,
  • Wspomniany już zespół mięśnia gruszkowatego,
  • Zespół mięśnia biodrowo-lędźwiowego,
  • Coccygodynia,
  • Lumbalizacja,
  • Zespół więzadła krzyżowo-guzowego,
  • Zespół więzadła krzyżowo-biodrowego

Kiedy bolą plecy w dolnej części, nie zawsze musi być to ból pochodzenia lędźwiowego. Może być powodowany przez liczne mięśnie i więzadła umiejscowione w miednicy lub bezpośrednio do niej przymocowane.

Jak widać „niedoceniana” miednica ma ogromny wpływ na nasze ciało i na komfort naszego życia.

Warto zatem sprawdzić jej prawidłowe ustawienie u fizjoterapeuty, dla higieny i profilaktyki przyjmować na co dzień prawidłową postawę ciała (lub skorygowaną, jeśli już mamy do czynienia z asymetrią i zaleci tak fizjoterapeuta) oraz wykonywać ćwiczenia wspomagające jej niezakłócone funkcjonowanie.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Picture of Iza

Iza

Instruktor rekreacji ruchowej o specjalizacji fitness, instruktor kinezjoterapii i gerontokinezjoterapii, trener personalny – od lat związana z toruńskim światem fitness. Jej pasją jest dawanie przez ruch radości, energii i siły w pokonywaniu trudności codziennego życia.

Dodaj komentarz