REGULAMIN zajęć online w ramach akcji I’m Studio „Treningi online”

 1. Akcja „Treningi online” jest prowadzona przez I’m Studio zdalnie za pomogą ogólnodostępnej platformy Facebook.
 2. Zajęcia będą odbywały się w zamkniętej grupie na Facebooku, do której będą mieć dostęp tylko osoby, które opłaciły dane zajęcia. W szczególnych wypadkach jest możliwość przesyłania linków do treningów na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 3. Żaden z treningów prowadzonych w ramach akcji „Treningi online”, wykonany poprawnie i zgodnie z podawanymi przez Instruktora wskazówkami nie jest szkodliwy dla zdrowia i życia Klienta. 
 4. Przed przystąpieniem do treningów I’m Studio zaleca Klientowi wykonanie wszelkich badań lekarskich uprawniających go do wykonywania ćwiczeń i podejmowania aktywności sportowych.
 5. I’m Studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek na zdrowiu wynikający z braku wiedzy Klienta bądź niewłaściwego wykonywania ćwiczeń prowadzącego do kontuzji lub wykonywania treningów pomimo przeciwwskazań lekarskich lub chorób itp. Klienta. Treningi wykonywane są przez Klienta na własną odpowiedzialność.
 6. W ramach akcji prowadzone są od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 zajęcia fitness: joga, pilates, zdrowy kręgosłup, ABT, FBW i stretch&roller. Opisy poszczególnych treningów dostępne są na stronie internetowej https://imstudio.eu/rodzaje-treningow/.  I’m Studio zastrzega sobie prawo – po wcześniejszym poinformowaniu Klienta, zmieniać rodzaje zajęć i harmonogram ich odbywania się.
 7. Zajęcia są dostępne danego dnia od godz. 18.00 do 21.00, potem są z grupy usuwane.
 8. Płatność za jednorazowy dostęp do zajęć wynosi 10 zł. I’m Studio akceptuje jako płatność również aktywne kody FitProfit
 9. Opłatę pieniężną należy uiszczać przelewem bankowym na konto: 75 1140 2004 0000 3102 7828 4786 oraz dodać informację o tym, jakich zajęć opłata dotyczy.
 10. Zapisy na zajęcia są prowadzone na podstawie otrzymanych na adres: imstudio@imstudio.eu
  1. potwierdzenia dokonania płatności,
  2. aktywnego kodu Fitprofit
 11. Płatności jednorazowo można  dokonywać na większą ilość zajęć, należy wtedy jednak dosłać dokładny plan zajęć, których opłata dotyczy. Powyższe nie ma zastosowania dla kodów FitProfit, gdzie jeden kod jest ważny na jedne zajęcia.
 12. Płatności za zajęcia online można dokonywać również w ramach regularnego zawieszonego karnetu fitness zakupionego w miesiącu marcu 2020 do końca jego wykorzystania. Karnety FITNESS OPEN rozliczane są inaczej: czas ich obowiązywania jest liczony w dniach od momentu pierwszego wejścia na teren studia w miesiącu marcu i wynosi 28 dni roboczych.
 13. Każdorazowo klient dostaje potwierdzenie mailowe, sms-owe czy przez Messengera o tym, że został wpisany na listę uczestników zajęć.
 14. Rezygnacja z zajęć na nie uprawnia do ubiegania się o zwrot kosztów. Wniesiona opłata przechodzi na poczet kolejnych zajęć, których wskazanie Klient zostanie poproszony.
 15. Oferta akcji „Treningi online” obowiązuje w godzinach wyznaczonych zgodnie grafikiem ćwiczeń online umieszczanym na Facebooku @ImStudioTorun oraz na stronie internetowej studia www.imstudio.eu/treningi-online/
 16. I’m Studio dołoży wszelkich starań, aby jakość treningów i transmisji była jak najlepsza, ale nie jest odpowiedzialne za poprawność transmisji, która nie jest spowodowana jego winą (przeciążenie sieci, brak dostępu klienta do sieci lub zbyt słaby przesył, brak odpowiedniej przeglądarki).
 17. Udział w akcji „Treningi online” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23.03.2020 roku i może zostać zmieniony przez I’m Studio  w dowolnej chwili, o czym Klient zostanie bezpośrednio poinformowany.  Aktualna wersja regulaminu jest dostępna zawsze na stronie internetowej www.imstudio.eu oraz  na miejscu w studiu.